CO REGULIAVIMAS

Išmetamosios dujos – šalutinis produktas, susidarantis degant oro ir degalų mišiniui variklio viduje. Kenksmingų medžiagų kiekis gali būti sumažinamas naudojant įvairias valymo sistemas. Iš išmetimo sistemos į aplinką patenka anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (Nx), angliavandeniliai (HC), azotas (N2), anglies dioksidas/HC (CO2) ir kietosios dalelės (PM), kurių didžiausi leistini kiekiai yra apibrėžti.

Servise atliekame CO matavimą ir reguliavimą.

Teiraukitės tel. Nr. +370 612 92196